KURZ DĚTI – miniCirk (3–5 let)

Registrovat na kurz

Přihlašování na kurzy v Cirkuláriu probíhá přes rezervační systém WeBooker, který splňuje podmínky zpracování osobních údajů GDPR.

Jak se přihlásit na kurz / ukázkovou lekci?.

Storno podmínky

MiniCirk je určen pro děti ve věku tři až pět let. Děti získávají cirkusové základy formou her. Během nich je kladen důraz na uvědomění si vlastního těla – zpevnění středu, zlepšení koordinace pohybu a jemné i hrubé motoriky. Dítě získává zdravé pohybové návyky jako je zahřátí a protažení. Během her se seznamuje s cirkusovými hračkami netradičním způsobem, získává rytmus a pozitivní vztah k používaným předmětům. Toto poznání později uplatní při seznamování s konkrétní cirkusovou disciplínou.

Berte prosím na vědomí, že rodiče mají přístup pouze na první lekci, poté výuka probíhá bez jejich účasti.

Kurz je zakončen krátkým skupinovým vystoupením během Cirkusu do Gala.

Zeptejte se nás

Lektoři: Andrea Vernerová, Lucie Bartošová

Andrea Vernerová

Lucie Bartošová

© 2019 Žongléros Ansámbl z. s.