KURZ DĚTI – miniCirk (3–5 let)

Registrovat na kurz

Přihlašování na kurzy v Cirkuláriu probíhá přes rezervační systém WeBooker, který splňuje podmínky zpracování osobních údajů GDPR.

Jak se přihlásit na kurz / ukázkovou lekci?.

MiniCirk je určen pro děti ve věku tři až pět let. Děti získávají cirkusové základy formou her. Během nich je kladen důraz na uvědomění si vlastního těla – zpevnění středu, zlepšení koordinace pohybu a jemné i hrubé motoriky. Dítě získává zdravé pohybové návyky jako je zahřátí a protažení. Během her se seznamuje s cirkusovými hračkami netradičním způsobem, získává rytmus a pozitivní vztah k používaným předmětům. Toto poznání později uplatní při seznamování s konkrétní cirkusovou disciplínou.

Kurz je zakončen krátkým skupinovým vystoupením během Cirkusu do Gala.

Zeptejte se nás

Lektoři: Andrea Vernerová, Barča Šulcová

Barča Šulcová

Andrea Vernerová

© 2019 Žongléros Ansámbl z. s.