Akce

Žonglobalizace

Žonglobalizace – festival nového cirkusu v Plzni se již tradičně odehrává v krásném prostředí Borského parku.

Cirkus do Gala

Tradiční akce ve spolupráci Žongléros Ansámbl a Cirkulária. Absolventská vystoupení kurzistů Cirkulária jsou doplněna o vystoupení jejich lektorů z řad Žongléros Ansámbl. Jak bývá zvykem těšit se můžou návštěvníci i …

Cirk na vlně

Cirk na vlně je pravidelný týdenní kemp ve španělském Asturias. Lekce surfování od zkušených českých lektorů z Wild House jsou doplněny tématickým novocirkusovým programem vedeným členy Žongléros Ansámbl.

Pleasure Station Day

Pleasure Station Day byla akce neodmyslitelně spjatá s prostory starého Jižního nádraží. Odpoledne plné hudby, cirkusových i jiných tematických vystoupení a workshopů. První ročník se datuje k roku 2010, poté proběhly ještě další čtyři ročníky.
© 2017 Žongléros Ansámbl z. s.